Privatrettslige Skilt – Dette sier regelverket i 2023

Per i dag finnes det ingen skrevne lover og regler for privatrettslig skilting av private områder. De største produsentene av privatrettslige skilt har sammen utviklet en norm som er akseptert av politiet og Statens vegvesen. Dette kjennetegner privatrettslige skilt Privatrettslige skilt er i all hovedsak kvadratiske eller avlange med sort bakgrunn samt symbol og tekst […]