Viser 1–12 av 49 resultater

Privatrettslege skilt for burettslag og boligsameiger

Privatrettslege skilt for burettslag og sameier har blitt meir og meir vanleg. Desse skal monterast på private omårder når ein vil at dei som ferdast på staden skal respektere lovar og reglar som som er knytt til staden. Skilta nyttast oftaste på private områder og på fellesområder i burettslag, sameier, leikeplassar, gangvegar og parkeringsplassar.

Det finnast ingen lovar og reglar i Noreg per i dag om skilting av private områder, men det har over tid blitt laga ei norm som er breitt akseptert i samfunnet.

Normen seier at skilta i all hovudsak skal vere kvadratiske med svart bakgrunn og kvit eller lysegrått symbol og tekst.

Om du ynskjer eit eige designa skilt, ta kontakt så finn vi ei løysing. Og sjølvsagt, desse skilta vert også levert både på nynorsk og bokmål.