Viser alle 11 resultater

Kameraovervaking

All overvaking med kamera og video skal varslast tydeleg med skilt, det er ikkje tillete å ha overvaking om ein ikkje opplysar om dette.

Alle våre skilt for kameraovervaking stettar reglane frå Datatilsynet, og held høg kvalitet som toler vårt nordiske klima.

“Kameraovervåket området” finnast i fleire ulike variantar, både med og utan namn og telefonnummer til ansvarlege for verksemda. Alle verksemder må ha skilt som inneheld namn og telefonnummer.

Om du som privatperson ynskjer å sette opp kameraovervaking, har du høve til det, men du har berre lov å dekkje eigen eigedom. Det vil seie at kameraet kan ikkje fange opp heile eller delar av offentlege områder eller andre sin eigedom.

Privat overvåkning dekkes ikke av regelverket til Datatilsynet.

 

Pssst… Skilt som syner at området er overvaka er ein effektiv måte å sikre seg mot kriminalitet både i det offentlege rom, men også på privat grunn.