Viser 1–12 av 26 resultater

Forbodsskilt med piktogram og tekst

Forbodsskilt informerar om forbod på arbeidsplassen og i det offentlege rom. Skilta vil raskt og tydeleg rette merksemda mot dei føremål og situasjonar som kan innebere forbud for dei som oppheld seg i området.

Symbolet på forbudsskilta skal ha rund form med svart symbol på kvit bakgrunn, raud kant og raud diagonal linje frå venstre og ned mot høgre. Den diagonale linja skal ha ein vinkel på 45 grader, og raudfargen skal dekke minst 35% av skiltflata.

Hmsskilt.no sine fareskilt er godkjent etter internasjonal standard ISO 7010 og kan sjølvagt leverast både på nynorsk og bokmål.