Viser 1–12 av 37 resultater

Fareskilt med symbol og tekst

Fareskilt informerar om farar og risiko på arbeidsplassen og i det offentlege rom. Varselskilt og fareskilt vil raskt og tydeleg rette merksemda mot dei føremål og situasjonar som kan innebere fare for dei som er i området.

Symbolet på varsel- og fareskilt skal ha trekantform med svart symbol på gul bakgrunn. Gulfargen skal dekke minst 50% av skiltflata.

Hmsskilt.no sine fareskilt er godkjent etter internasjonal standard ISO 7010 og kan sjølvagt leverast både på nynorsk og bokmål.