Viser 1–12 av 15 resultater

Byggeplasskilt for anleggsplassar

Byggeplasskilt fra Hmsskilt.no er designet med bakgrunn i Byggherreforskriften og er lette å forstå uansett kulturell eller språkleg bakgrunn.

 Alle våre byggeplasskilt oppfyller ISO 7010 sine krav til bruk av symbolar, piktogram og fargar.

For å unngå skader og ulukker på byggeplassen, er det viktig at alle som ferdast på byggeplassen er godt informert om gjeldande påbod og forbod. Ved å sette opp eit byggeplasskilt ved inngangen til byggeplassen, vert opplysnings- og informasjonsplikta overheldt.

HMS-byggeplasskilt bør monterast i augehøgde og vere godt synleg frå alle vinklar. Utstyr for førstehjelp og sløkkjeutstyr skal også vere tydeleg merka med sikkerheitsskilt, og rømningsvegar skal merkast med høgt monterte retningsskilt.